Skillnaden mellan kiropraktor och naprapat

Home / Skillnaden mellan kiropraktor och naprapat

Skillnaden mellan kiropraktor och naprapat

För den som söker hjälp för sina ryggbesvär är skillnaden mellan en kiropraktor och en naprapat inte alltid alldeles uppenbar. Båda behandlingsformerna använder sig av manuell terapi – det vill säga händerna – för att lindra smärta i kotor, leder och muskler och lekmän upplever nog behandlingarna som snarlika. En kiropraktor skiljer sig dock från en naprapat i några avseenden. Framförallt är kiropraktiken mycket mer etablerad runt om i världen och kan därför sägas ha en starkare vetenskaplig uppbackning. Naprapatin har dock blivit mer och mer populär, inte minst i de nordiska länderna.

Kiropraktor behandlar patient

Kiropraktor nu och då

Ordet kiropraktik härrör från grekiskan och betyder ungefär ”att göra med händer”. En kiropraktor är därför en sjukvårdsutövare som arbetar med händerna för att åtgärda krämpor som orsakas av störningar i muskler och leder. Behandlingen tillämpas framförallt mot ihållande ryggbesvär som till exempel lumbago. Grundprincipen är att ta exakta handgrepp för att manipulera kotor och leder så att normal funktion kan återställas. Den moderna kiropraktiken utvecklades i USA på 1890-talet, men den byggde på metoder som funnits betydligt längre än så.
På 1920-talet fick Sverige sin första kiropraktor. Han hette Lennart Thomson och hade lärt sig metoden medan han var bosatt i USA. Väl tillbaka i Malmö öppnade han landets första klinik för kiropraktik. Många andra kiropraktorer började sina yrkesbanor på liknande sätt. De motarbetades länge av grupper som Sveriges Läkarförbund, som menade att behandlingen var kvacksalveri. Inte förrän 1989 blev yrkesgruppen fullt erkänd och legitimerad av riksdagen. Nuförtiden är kiropraktorn en vanlig remissinstans i svensk sjukvård vid rygg- och ledbesvär.

Behandling inom idrotten

Kiropraktiken används förmodligen allra mest av idrottare. Just inom idrotten är ju förslitningsskador, ledvärk och ryggsmärta särskilt vanligt förekommande. Dessutom används även kiropraktorbehandling ofta i förebyggande syfte, för att bygga upp styrka och flexibilitet. På senare år arbetar även betydligt fler Naprapater inom sporten med både skadebehandling och förebyggande terapi. Där använder de sig till största del av massage och rehabiliteringsträning. De flesta idrottsutövare föredrar dock fortfarande att behandlas av en kiropraktor, mycket på grund av att metoden är mer etablerad.
Idrottskiropraktiken har varit en del av många elitidrottares medicinska support i ett par årtionden nu. Det förebyggande arbetet är det som gör kiropraktisk behandling särskilt värdefull för den som vill kunna prestera på topp. En kiropraktor jobbar för att ta reda på om en idrottare har svagheter i det system som reglerar nerver, leder och muskler, för att på så sätt kunna förutse var de största skaderiskerna finns. Extra tid kan sedan läggas på att träna upp just dessa områden.

Naprapati på frammarsch?

Det har blivit allt vanligare att uppsöka en kiropraktor vid olika sorters led- och ryggbesvär. Hittills har inte naprapatin uppnått samma popularitet men framtiden får utvisa om det kommer bli någon ändring på det. Än så länge används i alla fall naprapatin inom idrotten, om inte i lika stor utsträckning inom andra områden. Den allmänna uppfattningen om vad skillnaden är mellan de olika professionerna tycks vara något i stil med att kiropraktorer justerar ryggen och naprapater sysslar mest med muskulära behandlingar.