Utbilda dig till naprapat

Home / Utbilda dig till naprapat

Utbilda dig till naprapat

Beroende på hur man tolkar ämnet så kan man antingen betrakta naprapati som en del av kiropraktiken eller sjukgymnastiken, alternativt som en egen fristående behandlingsform. Klart är i varje fall att en kvalificerad naprapat har ett brett utbud av behandlingsmetoder för att bota och lindra besvär hos patienter med problem i ben och muskler. Detta gäller oavsett om det handlar om smärtproblematik eller nedsatt funktion (som exempelvis begränsad rörlighet). En verksam naprapat kan räkna med att träffa på många patienter som lider av ryggproblem, vilket är ett ökande problem i samhället.

Naprapat – ett framtidsyrke

Som nämndes ovan så finns det ett växande problem med just ryggsmärtor bland människor och inte helt sällan nedsatt funktion och livskvalitet som en följd av detta. Skälen till att dessa besvär ökar är förmodligen flera, men de flesta är överens om att en allt mer passiv livsstil i kombination med stillasittande arbeten har en inverkan. En naprapatbehandling går oftast till så att patienten ligger på en brits medan en naprapat utför töjningsövningar och/eller speciella massagetekniker som avser att motverka det som ursprungligen orsakat besvären.

Naprapat lindrar ryggbesvär

Utbildning, legitimation och praktik

Tillsammans med USA, som är naprapatins ursprungsland, så är Sverige i stort sett det enda land där en yrkeslegitimation utfärdas efter avslutade studier och praktik. I dagsläget så finns det bara en skola i landet där man kan utbildas till naprapat, och denna ligger i utkanten av Stockholm sedan 1970. Efter fyra års studier på heltid med ett efterföljande år av praktik på en naprapatklinik så ansöker man hos Socialstyrelsen om att få en legitimation. Efter utfärdande av legitimation har man möjlighet att starta sin egen praktik.
Naprapatins ursprung är som tidigare nämnts amerikanskt och nära besläktat med sjukgymnastik (eller rehabilitering). Då sjukgymnastik i stora drag handlar om att patienten på egen hand utför övningar så är naprapatin en manuell behandlingsform. I praktiken innebär detta att en naprapat använder sin egen kropp, oftast då sina händer, för att behandla patientens problemområden. Själva ordet naprapati är grekiska och betyder fritt översatt ungefär ”att korrigera lidande”. De redskap som används vid denna korrigering är främst naprapatens händer och ibland armbågar och knän.

Bra arbetsmarknad för naprapater

Branschorganisationen för legitimerade naprapater i vårt land heter Svenska Naprapaters Förbund och samlar idag fler än 1200 yrkesverksamma i hela landet. Organisationen arbetar inte bara för att bredda arbetsmarknaden för den som är naprapat, utan man lägger också mycket fokus på att forskning kring naprapatins viktiga roll inom vård och rehabilitering ska få större genomslag. Dessutom förs ett kontinuerligt arbete med att säkerställa patientsäkerhet för den som söker hjälp för sina besvär inom naprapatins område, vilket får anses vara en viktig fråga inom detta fält precis som inom andra typer av vård.